Biblioteka Prusice

Biblioteka Prusice

Własne zdjęcia ukończonego obiektu – listwy Camavo pozwoliły na precyzyjny podział deski co 11cm. Warto zwrócić uwagę na sposób wykończenia wokół otworów.