CAMAVO LINE SYSTEM


SYSTEM SAMOPRZYLEPNYCH LISTEW PROWADZĄCO – DYSTANSOWYCH
stosowany jako prowadnice przy nakładaniu materiałów budowlanych

WŁAŚCIWOŚCI

  • elastyczne,
  • dopasowujące się do podłoża,
  • dobra przyczepność do podłoży gładkich i porowatych,
  • nie pozostawiające śladów kleju,
  • odpowiednia wytrzymałość na ściskanie
  • uniwersalne, do stosowania we współpracy z produktami mineralnymi, dyspersyjnymi i bitumicznymi,
  • nienasiąkliwe,
  • łatwe w stosowaniu,
  • samoprzylepne,

ZASTOSOWANIE

CAMAVO CLS jest elastyczną samoprzylepną listwą z PVC, o przekroju trapezowym,. Jest stosowana przy nakładaniu produktów na podłoża do oczekiwanej grubości, lub uzyskiwaniu precyzyjnych żłobień w materiale. Produkt ten jest elementem systemowych rozwiązań CAMAVO LINE SYSTEM. Umożliwia precyzyjne nakładanie materiału zależnie od potrzeby, zarówno wg krzywizn podłoża, jak i po zastosowaniu podklejania innymi listwami systemowymi uzyskania prostoliniowej powierzchni. Ułatwia wykonanie pionowych oraz poziomych spoin dylatacyjnych do wypełnienia.

CAMAVO CLS doskonale nadaje się do stosowania przy:
– aplikacji materiałów mineralnych, takich jak kleje, szpachle oraz zaprawy w budownictwie,
– pracach hydroizolacyjnych z mineralnych mas uszczelniających na tarasach i balkonach,
– pokrywaniem hydroizolacjami bitumicznymi wanien przemysłowych, koryt, zbiorników, posadzek przemysłowych oraz fundamentów.

Listwy umożliwiają, lub ułatwiają prace przy takich technikach jak boniowanie, profilowanie powierzchni, stiuki, sgraffito, pargeting, wykonywanie precyzyjnych pilastrów, kanelur, kasetonów, metop, marmoryzowania oraz sztablatur.
Doskonale sprawdzają się również do wykonywania imitacji płyt kamiennych lub betonowych oraz w technologii odciskania drewna w tynku..

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Powierzchnie muszą być czyste, wolne od luźnych cząstek. Podłoża przygotować zgodnie z wytycznymi producenta danego materiału. Wszelkie gruntowanie wymagane przy zastosowaniu konkretnych produktów należy wykonać przed przyklejeniem listew.

WYKONANIE

Grubość listwy należy dobrać w sposób, który pozwoli nałożyć oczekiwaną, dopuszczalną jednorazowo grubość konkretnego materiału. Przed przyklejeniem należy rozrysować miejsca klejenia na powierzchni. Szerokość rozstawu listew dobrać do posiadanego narzędzia (pacy, łaty) tak, aby pozwalała na swobodne prowadzenie go jednocześnie minimum po 2 listwach. Listwy należy przykleić zdejmując papier osłonowy z warstwy klejącej i niezwłocznie przycisnąć do podłoża. Klejenie powinno odbywać się nie więcej niż 30 minut przed aplikacją materiału. Nakładanie materiału powinno odbywać się wzdłuż listew.

Przy nakładaniu materiałów hydroizolacyjnych bitumicznych, mineralnych oraz polimerowych wymagany jest demontaż listwy niezwłocznie po aplikacji materiału i uzupełnienie miejsca po listwie jeszcze, w czasie wskazanym w karcie technicznej jako czas obróbki danego materiału.

Większość materiałów mineralnych typu szpachle, kleje, tyki pozwala na wyjęcie listwy również po związaniu. Należy się jednak w tym przypadku spodziewać, nawet po uzupełnieniu miejsca po listwie, widocznych śladów łączenia materiału. W przypadku korzystania z matryc odciskających na listwach po odciśnięciu należy np. nożem do tapet rozdzielić listwę od materiału jeszcze przed jego związaniem.

W przypadku konieczności niwelacji nierówności podłoża można zastosować podklejenie listwy fragmentami listwy o rozmiarze mniejszym od klejonej docelowo (np. listwa klejona to CAMAVO CLS 5×10, podklejki wykonane z listwy CAMAVO CLS 2×9). Listwa, którą się podkleja powinna mieć górną szerokość równą warstwie klejącej listwy docelowej.
LISTWY KONIECZNIE USUNĄĆ PO ZAKOŃCZENIU PRAC!

UWAGA

Listew nie zaleca się stosować na podłoża gipsowe oraz płyty g-k bez przeprowadzenia prób. Prace należy wykonywać w suchych warunkach przy temperaturze powietrza i podłoża od -20 do +40˚C. Wszelkie dane odnoszą się do temperatury +23˚C oraz wilgotności względnej powietrza 50%. W innych warunkach parametry materiału mogą ulec zmianie. Każdorazowo zastosowanie listew należy skonsultować z producentem danego materiału, do którego aplikacji maja mieć zastosowanie. Przed właściwą aplikacją należy przeprowadzić próby przyczepności wraz ze sprawdzeniem możliwości usunięcia listwy z materiału. Elastyczność listew maleje wraz z przyrostem grubości. W przypadku zastosowania na krzywiznach konieczne jest przetestowanie siły klejenia i względne dodatkowe mocowanie mechaniczne do podłoża (np. śrubami z kołkami).

wszelkie prawa autorskie zastrzeżone- rozwiązanie i wzór prawnie chroniony w UP RP